Nasi uczniowie zostali wyróżnieni serią stypendiów od dwóch najważniejszych, państwowych instytucji w kraju.

Zosia Pokrzywnicka z klasy III Liceum Filmowego oraz Tony Nguyen z klasy II Liceum Kreacji Gier Wideo, otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów.
Zofia Dowiatt z Liceum Filmowego wraz z Tonym Nguyenem z Liceum Kreacji Gier przyjęli stypendia Ministra Edukacji – Anny Zalewskiej.Kto może otrzymać stypendium?

Uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Brane pod uwagę są również wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 

- tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

 

- tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

 

- najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

 

- uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

 

- uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 

 

 

Feedback