Muzeum Powstania Warszawskiego i Warszawska Szkoła Filmowa ogłaszają konkurs na scenariusz spotu okolicznościowego z okazji 74. rocznicy Powstania Warszawskiego.

- Pragniemy zachęcić młodych ludzi do refleksji nad uniwersalnymi wartościami i nie tylko do udziału, ale również do współtworzenia obchodów ważnego dla naszej historii i tożsamości wydarzenia – wyjaśnia ideę konkursu dr Maciej Ślesicki, Kanclerz Warszawskiej szkoły Filmowej. 

- Aby opowiedzieć historię w 45 sekundach potrzeba dobrego pomysłu, który trafi do odbiorców. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z Warszawską Szkołą Filmową. Wierzę, że profesjonalni twórcy zmierzą się z tym tematem i opowiedzą historię, która będzie niosła uniwersalny przekaz. Pokażą wartości bliskie Powstańcom Warszawskim używając do tego języka, który będzie zrozumiały dla każdego – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

    Konkurs odbędzie się w ramach największego w Polsce festiwalu scenariopisarstwa Script Fiesta, którego 7. edycja planowana jest w dniach 19 – 24 marca. Najlepszy scenariusz 45–sekundowego spotu, wybrany przez przedstawicieli Muzeum Powstania Warszawskiego i Warszawskiej Szkoły Filmowej zostanie wyprodukowany i emitowany w telewizjach, kinach i Internecie z okazji obchodów 74. rocznicy Powstania Warszawskiego. Twórca zwycięskiego scenariusza otrzyma nagrodę 3000 zł i weźmie udział w realizacji filmu.

   Scenariusze (w 4 kopiach dla Jurorów) wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Warszawskiej Szkoły Filmowej do 12 marca. Prace powinny być napisane i sformatowane w programie scenariuszowym (np. Celtx) i  nie powinny być dłuższe niż 2 strony A4. Wynik konkursu zostanie ogłoszony podczas ostatniego dnia festiwalu Script Fiesta – 24 marca w siedzibie Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Jury konkursu:

Dr Maciej Ślesicki - Kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej, reżyser, producent, scenarzysta
Jan Ołdakowski - Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
Barbara Augustyniak-Papież, Kierownik Działu Promocji Muzeum Powstania Warszawskiego
Wojciech Saramonowicz - Scenarzysta, script coach, dziennikarz, operator

Szczegóły konkursu:

Scenariusz spotu okolicznościowego z okazji 74. rocznicy Powstania Warszawskiego

Termin zgłoszeń
: 07.02.2018 - 12.03.2018 (decyduje data stempla pocztowego)
Ogłoszenie wyników: 24.03.2018 r. (podczas festiwalu Script Fiesta 2018)

Długość spotu - 45 sekund z możliwością skrócenia do 30 sekund
Długość scenariusza - max. 2 strony A4
Scenariusz musi być sformatowany w specjalistycznym programie do tworzenia scenariuszy np. Celtx 
Tematyka związana z Powstaniem Warszawskim
Scenariusz (w 4 kopiach) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Warszawskiej Szkoły Filmowej przy ul. Gen. Zajączka 7, 01 - 518 Warszawa (Dział Promocji, czynny w godz. 10.00 - 18.00) z dopiskiem: "Konkurs - Powstanie Warszawskie". 
Kontakt w sprawie konkursu: ewaszczepanowska@szkolafilmowa.pl

Do pobrania:

Regulamin
Formularz Zgłoszeniowy

 

Spoty zrealizowane przez Warszawską Szkołę Filmową z okazji ubiegłorocznych obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego

 

Feedback