Dr. Łukasz Androsiuk, Wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej, koordynator projektu "Moja dziesiątka" w Liceum Kreacji Gier Wideo stworzył ciekawą antologię tekstów o  kulturze gier wideo, pt. „Update. Teorie i praktyki kultury gier komputerowych”. 

Dr Łukasz Androsiuk, ludolog, członek Polskiego Towarzystwa Badania Gier, zajmuje się teorią/filozofią kultury mediów ergodycznych i nieergodycznych ze szczególnym uwzględnieniem gier komputerowych w ich wymiarze epistemologcznym oraz estetycznym. Jest również wykładowcą kierunku Tworzenie Gier Wideo w Warszawskiej Szkole Filmowej.
Jego najnowsza książka to wydana przez Academicon pod patronatem naukowym polskiego Towarzystwa Badania Gier Komputerowych to antologia tekstów zarówno stricte naukowych, jak i popularnych o współczesnej kulturze gier.

„Pomimo coraz większej liczby publikacji poświęconych grom wideo, w tym także numerów tematycznych mogących się pochwalić długą tradycją pism akademickich, nieco wyświechtane zdanie o dysproporcji pomiędzy popularnością gier a miejscem, jakie zajmują one w refleksji naukowej, wciąż pozostaje prawdziwe. Ta luka stopniowo się jednak wypełnia – także za sprawą publikacji takich jak monografia „Update” pod redakcją Łukasza Androsiuka. Przedstawiony do recenzji tom to wielowątkowy zbiór poświęcony refleksji nad grami komputerowymi, czy też szerzej – nad kulturą gier komputerowych. Pomieszczone w książce teksty poruszają się pomiędzy granicami dyscyplinarnymi, choć również pomiędzy rejestrem naukowym i popularnym. Poczytuję to jednak za atut tomu, który może zainteresować zarówno akademickich badaczy gier, jak też po prostu ambitne osoby interesujące się grami i kulturą, czytujące teksty w serwisach takich jak Jawne Sny czy Dwutygodnik […]”.

Z recenzji dr hab. Mirosław Filiciak, prof. SWPS

Strona wydawnictwa (kliknij!)

Posłuchaj audycji z udziałem Dr Łukasza Andorsiuka na temat nowej publikacji (kliknij!)

 

Feedback