Zasady rekrutacji 2017

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Filmowych przy Warszawskiej Szkole Filmowej odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej kandydata oraz rodzica kandydata z dyrektorem Liceum, nauczycielem wychowawcą i wykładowcą edukacji filmowej. W pierwszej kolejności należy złożyć w sekretariacie szkoły kompletne podanie o przyjęcie do Liceum Kreacji Gier Wideo lub Liceum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi wypełnione na komputerze wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisane przez kandydata oraz jego opiekuna oraz zdjęcie legitymacyjne. Na podstawie kompletnego podania sekretariat skontaktuje się z opiekunem kandydata w celu ustalenia terminu rozmowy rekrutacyjnej.

 

DOKUMENTY:

 

1. Podanie do Liceum Kreacji Gier Wideo

2. Załącznik nr 1 do podania - informacje o kandydacie

3. Załącznik nr 2 do podania - informacje o edukacji językowej kandydata

4. Załącznik nr 3 do podania - lista dodatkowych dokumentów dostarczanych przez kandydata

 

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przynieść następujące dokumenty:

 

- Kopię świadectwa z klasy II gimnazjum

- Wykaz ocen za I semestr klasy III gimnazjum (dla rozmów rekrutacyjnych odbywających się po 10 lutego)

- Ewentualnie prace plastyczne, fotograficzne lub filmowe stanowiące załącznik nr 3 do podania o przyjęcie do szkoły.

 

Podczas rozmowy kandydat będzie miał możliwość zaprezentowania siebie, swoich zainteresowań i planów na przyszłość, a także opowiedzieć o swojej motywacji przy wyborze szkoły. Rozmowy rekrutacyjne będą prowadzone zgodnie z Kalendarzem Rekrutacji Zespołu Szkół Filmowych. W części pisemnej będziemy prosić o wypełnienie Placement Testu z języka angielskiego oraz ankiety dla rodziców. Rozmowa będzie trwała około 20 – 30 minut.

Rozmowy będą odbywać się w środy i piątki, (wyjątkowo w soboty) - w godzinach ustalonych z sekretariatem szkół.

 

Początek rozmów 23 stycznia 2017 roku.

 

Życzymy powodzenia!!!

 


 

Opłaty w roku szkolnym 2017/2018


- wpisowe – 1500 zł płatne jednorazowo w ciągu 7 dni od podpisania umowy o wykonanie usługi oświatowej (uwzględnia opłatę egzaminacyjną)
- czesne – 13000 zł rocznie, płatne w 10 równych ratach po 1300 zł

Feedback